Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วัดถ้ำเอราวัณ

  

                     ถ้ำเอราวัณ   ตามประวัติความเป็นมาของถ้ำอันเป็นมรดกทางธรรมชาติแห่งนี้  ไม่มีหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ค้นพบครั้งแรกเมื่อใด  แต่ปรากฏว่าชาวบ้านเรียกถ้ำแห่งนี้ว่า  "ถ้ำช้าง" ตามชื่อของภูเขาคือภูผาถ้ำช้าง ต่อมา "พระครูปลัดฝั่นปาเรสโก  ได้ธุดงค์มาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชิงเขาท่านเห็นเป็นที่เหมาะสมต่อการทำความเพียรบำเพ็ญภาวนา จึงได้ศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้าง  "ช้างปั้นเอราวัณ" เอาไว้ตรงเชิงบันไดขึ้นถ้ำจึงเรียกชื่อวัดใหม่ว่า วัดถ้ำเอราวัณ  และเรียกชื่อของถ้ำว่า  "ถ้ำเอราวัณ"  เพื่อให้สอดคล้องกันจึงชื่อว่า  ถ้ำเอราวัณมาจนเท่าทุกวันนี้  ผู้มาเที่ยวมาเห็นทีหลังจึงเรียกชื่อนี้ตามกันไปเรื่่อย ๆ  เนื่องจากเป็นชื่อที่ไพเราะมีความหมายตามวรรณกรรมพื้นบ้านพื้นเมืองของชาวอีสาน  เรื่องนางผมหอมนั้น คำว่าถ้ำช้าง  ผาถ้ำช้าง หรือ วัดถ้ำช้าง  จึงไม่ค่อยมีใครรู้จักกันในปัจจุบัน  นอกจากคนในพื้นที่ใกล้เคียงและคนเก่าแก่ที่มีถิ่นฐานเดิมในพื้นที่นั้นมาก่อนเท่านั้น

                     ที่ตั้งและลักษณะทั่วไปของถ้าเอราวัณนั้น  ตั้งอยู่บนภูเขาหินแข็ง ชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า ผาถ้ำช้าง เพราะเมื่อมองจากที่ไกลแล้วเห็นภูเขาลูกนี้  มีลักษณะเหมือนกับช้างหมอบและเมื่อมองจากบริเวณทางเข้าก่อนจะถึงวัด จะเห็นหน้าผามีลักษณะเหมือนกับหน้าผากของช้างเหตุที่เรียกกันอย่างนั้น  เพราะชาวบ้านแถบนี้มักเรียกชื่อภูเขาลูกต่าง ๆ ที่พบเห็นตามลักษณะ เช่น ภูเขามีมีหินสีขาวอยู่หน้าผาเหมือนกับผู้หญิงก็เรียกว่า  "ผานาง"  หรือภูเขาที่มีช่องมีโพรงถูกเจาะจนทะลุก็เรียกว่า "ผาเจาะ"  ภูเขาที่มีต้นยาเกิดอยู่ตามผามากก็เรียกว่า "ผายา"   อย่างนี้เป็นต้น  ส่วนบนของผาถ้ำช้างเป็นหินแข็งแหลมคมขรุขระเป็นก้อนเล็กก้อนน้อย  ทั้งมีถ้ำกระจายอยู่ทั่วไป  แต่ไม่ใหญ่โตสวยงามอย่างถ้ำเอราวัณ  ซึ่งโดยมากเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงค้างคาว

                     ภูเขาผาถ้ำช้าง ที่ต้ังของถ้ำเอราวัณ  เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนักทอดตัวยาวสลับซับซ้อน  กั้นเขตแดนของสองจังหวัดเอาไว้ คือ  อยู่รอยต่อของอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย กับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู แต่ก่อนขึ้นกับอำเภอนากลาง  จังหวัดอุดรธานี เคยมีกรณีพิพาทในเขตแดน การปกครองของสองจังหวัดกะนมานานพอสมควร โดยทางจังหวัดเลยอ้างว่า ถ้ำเอราวัณ ภูเขาผาถ้ำช้าง ควรจะเป็นของจังหวัดเลย ทางจังหวัดอุดรธานีมีหลักฐานที่มั่นคงน่าเชื่อถือมากว่า  จึงเป็นฝ่ายได้ครอบครองเป็นเจ้าของพื้นที่นี้  จึงได้กำหนดให้ภูเขาผาถ้ำช้าง  ถ้ำเอราวัณอยู่ในเขตปกครองของผาอินทร์แปลง ตำบลวังทองอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในปัจจุบัน

                        

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ