Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

พิธีลาสิกขา และมอบเกียรติบัตร โครงการอุปสมบทหมู่ ครบรอบ 25 ปี จ.หนองบัวลำภู

สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 11 ภาพ — กับ จอมยุทธ โนเนม และ กลับหนองบัวลำภู ก่อนเด้อ 6 ธันวาคม เวลา 11:17 น. • วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีลาสิกขา และมอบเกียรติบัตร โครงการอุปสมบทหมู่ ครบรอบ 25 ปี จ.หนองบัวลำภู นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.นภ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพฺิธี ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ