Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตโนบล อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตโนบล อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมปฏิบัติศาสนพิธี ภายในพิธีฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดศรีสระแก้ว ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ