Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖๒ แห่ง เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ วัดสามัคคีชัย ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ