Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

วัดถ้ำกลองเพล

                                        

               ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำกลองเพล  หมู่ที่  4  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  1133  ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  สร้าง  ..  2509  ศาลาการเปรียญกว้าง  18  เมตร  ยาว  24  เมตร  สร้าง  ..  2516  อาคารสองชั้น  กุฎิสงฆ์จำนวน  50  หลัง  เป็นอาคารไม้  20  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  30  หลัง  ศาลาอเนกประสงค์เป็นอาคารไม้  สร้าง  ..  2502  และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว  อนาลโย  ปูชนียวัตถุมี  เจดีย์บรรจุอังคารหลวงปู่ขาว  รูปเหมือนหลวงปู่ขาวประดิษฐานในมณฑป  อนุสาวรีย์รูปปั้นหลวงปู่ขาว                วัดถ้ำกลองเพล  สร้างเมื่อ  ..  2470  เดิมชื่อวัดถ้ำบำเพ็ญ  ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างหลายปี  จนถึง  ..  2501  หลวงปู่ขาวพร้อมศิษยานุศิษย์มาจำพรรษา  และสร้างวัดขึ้นใหม่  ต่อมามีการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  26  มีนาคม  ..  251  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร                การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  1  หลวงปู่ขาว  อนาลโย  รูปที่  2  พระอธิการบุญเพ็ง  เขมาภิรโต  ตั้งแต่  ..  2513  เป็นต้นมา

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ