Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บุคลากร

อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นายจรัลศักดิ์ ชนะชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


นางสาวฤดีมาศ พรมอารักษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายณฐนนท ศิริสาคร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวเกศสุดา สืบสังข์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสมบัตร บุดดี
พนักงานขับรถนางสาวนงลักษณ์ ศรีแผ้ว
พนักงานทำความสะอาด

อัพเดต วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๑

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ