Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


-ว่าง-
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

เปรียบเทียบการเพิ่มลดของจำนวนนักเรียนร.ร.พระปริยัติธรรม

 

เปรียบเทียบการเพิ่มลดของจำนวนนักเรียน

       

ที่

ชื่อโรงเรียน

ระดับการศึกษา

2550

2551

2552

รวม

1

พิศาลรัญญาวาส

นร.ม.1

47

57

54

158

 

 

นร.ม.2

32

43

44

119

 

 

นร.ม.3

35

21

31

87

 

 

นร.ม.4

15

25

22

62

 

 

นร.ม.5

0

9

18

27

 

 

นร.ม.6

0

0

9

9

 

 

รวม

129

155

178

462

2

ศรีสระแก้ววิทยา

นร.ม.1

50

38

41

129

 

 

นร.ม.2

42

49

48

139

 

 

นร.ม.3

30

36

32

98

 

 

นร.ม.4

13

15

11

39

 

 

นร.ม.5

9

13

13

35

 

 

นร.ม.6

7

2

7

16

 

 

รวม

151

153

152

456

3

โพธิ์ชัยสมสะอาด

นร.ม.1

45

39

30

114

 

 

นร.ม.2

24

43

44

111

 

 

นร.ม.3

33

34

46

113

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

102

116

120

338

4

ดอนธาตุนรงค์วิทยา

นร.ม.1

28

18

18

64

 

 

นร.ม.2

15

31

31

77

 

 

นร.ม.3

13

16

16

45

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

56

65

65

186

5

สุวรรณารามวิทยา

นร.ม.1

55

44

41

140

 

 

นร.ม.2

41

56

32

129

 

 

นร.ม.3

26

25

42

93

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

122

125

115

362

6

ศิริบุญธรรมวิทยา

นร.ม.1

22

40

20

82

 

 

นร.ม.2

13

21

36

70

 

 

นร.ม.3

12

12

16

40

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

47

73

72

192

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ