Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

เปรียบเทียบการเพิ่มลดของจำนวนนักเรียนร.ร.พระปริยัติธรรม

 

เปรียบเทียบการเพิ่มลดของจำนวนนักเรียน

       

ที่

ชื่อโรงเรียน

ระดับการศึกษา

2550

2551

2552

รวม

1

พิศาลรัญญาวาส

นร.ม.1

47

57

54

158

 

 

นร.ม.2

32

43

44

119

 

 

นร.ม.3

35

21

31

87

 

 

นร.ม.4

15

25

22

62

 

 

นร.ม.5

0

9

18

27

 

 

นร.ม.6

0

0

9

9

 

 

รวม

129

155

178

462

2

ศรีสระแก้ววิทยา

นร.ม.1

50

38

41

129

 

 

นร.ม.2

42

49

48

139

 

 

นร.ม.3

30

36

32

98

 

 

นร.ม.4

13

15

11

39

 

 

นร.ม.5

9

13

13

35

 

 

นร.ม.6

7

2

7

16

 

 

รวม

151

153

152

456

3

โพธิ์ชัยสมสะอาด

นร.ม.1

45

39

30

114

 

 

นร.ม.2

24

43

44

111

 

 

นร.ม.3

33

34

46

113

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

102

116

120

338

4

ดอนธาตุนรงค์วิทยา

นร.ม.1

28

18

18

64

 

 

นร.ม.2

15

31

31

77

 

 

นร.ม.3

13

16

16

45

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

56

65

65

186

5

สุวรรณารามวิทยา

นร.ม.1

55

44

41

140

 

 

นร.ม.2

41

56

32

129

 

 

นร.ม.3

26

25

42

93

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

122

125

115

362

6

ศิริบุญธรรมวิทยา

นร.ม.1

22

40

20

82

 

 

นร.ม.2

13

21

36

70

 

 

นร.ม.3

12

12

16

40

 

 

นร.ม.4

0

0

0

0

 

 

นร.ม.5

0

0

0

0

 

 

นร.ม.6

0

0

0

0

 

 

รวม

47

73

72

192

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ