Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


-ว่าง-
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

ตรวจสอบวัดร้างกุดสะเทียน


เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พระวิมลรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดสระเกศ พร้อมด้วย นางสาลี่ รัตนวรรณวิมล เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพวัดบ้านกุดสะเทียน(ร้าง) ตั้งอยู่บ้านกุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภกษุอยู่จำพรรษา โดยมีพระเมธีวชิรธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูวิชัยธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง และนายธงชัย  พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ