Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

ตรวจสอบวัดร้างกุดสะเทียน


เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พระวิมลรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดสระเกศ พร้อมด้วย นางสาลี่ รัตนวรรณวิมล เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพวัดบ้านกุดสะเทียน(ร้าง) ตั้งอยู่บ้านกุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภกษุอยู่จำพรรษา โดยมีพระเมธีวชิรธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระครูวิชัยธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง และนายธงชัย  พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ