Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดศรีสระแก้ว (วัดพระอารามหลวง) ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ