Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล


นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายไชย พรหมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันเป็นประธานถวายผ้าไตรในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อหาทุนจัดสร้างพระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู ปางประทานพร ขนาดความสูง ๒,๖๐๐ เซนติเมตร โดยมีพุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทั่วทั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ สนามนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖


ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ