Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมมะ ปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกอบเกียรติ  กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี นายธงชัย  พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ วัดศรีคุณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ธรรมะอย่างงใกล้ชิดอีกทั้งพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ และความคิด สามารถน้อมนำเอาหลักธรรมกลับไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ฟังธรรมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฏหมายด้านงานจราจรอีกด้วย


ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ