Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ /๒๕๕๖


ที่ห้องประชุมวัดศรีคุณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีพระเมธีวชิรธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการ ทั้ง ๖ อำเภอเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆของคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมแจ้งมติของมหาเถรสมาคม ได้มีมติแต่งตั้งให้พระเดชพระคุณพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๘ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญหนตะวันออก
ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ