Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ครั้งที่ ๒


ที่วัดศรีสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับวัดศรีสระแก้ว(พระอารามหลวง)จัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบให้กับพระภิกษุสามเณร ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีพระเมธีวชิรธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโตรงการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความมั่นใจให้แก่พระภิกษุสามเณรก่อนที่จะเข้าสอบ ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๔๕ รูปศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ