Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

อบรมไวยาวัจกร ปี ๒๕๕๗


นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู บรรยายให้ความรู้แก่ไวยาวัจกร/กรรมการวัด ในโครงการอบรมไวยาวัจกรและกรรมการวัดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดสว่างวนาราม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้เพื่อให้ไวยาวัจกรและกรรมการวัดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกร ในการดำเนินงานของวัด
ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ