Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ


ที่ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวิษณุ สว่างทรัพย์ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ)โดยมีครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญทั้ง ๖ แห่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฯ