Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ


ที่ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวิษณุ สว่างทรัพย์ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินของสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ)โดยมีครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญทั้ง ๖ แห่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฯ


ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ