Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

พิธีบรรพชา-อุปสมบท-เนกขัมมะจาริณีและชีพราหมณ์ภาคฤดูร้อน

พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมาน วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายฆารวาสร่วมเป็นประธานในพิธีบรรพชา-อุปสมบท-เนกขัมมะจาริณีและชีพราหมณ์     ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดศิริมงคล บ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ