Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ


นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวจงกล ศรีวัดปาน ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ
ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ