Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ต้อนรับผู้ตรวจราชการ


นายสมเดช มะลาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวจงกล ศรีวัดปาน ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ