Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

พศจ.นภ.ตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


ชื่อ-ฉายา
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
พระราชปรีชามุนี
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
089-9424033
พระเมธีวชิรธาดา
รองเจ้าคณะจังหวัดฯ
081-1419844
พระอุดมคุณาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัฯ
081-0501821
พระครูสิริคุณาธาร
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
087-2294996
พระครูวิชัยธรรมานุวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง
087-2142156
พระครูไพบูลย์สิริวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอโนนสัง
081-2628021
พระครูประจักษ์สีลคุณ
เจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา
081-2607159
พระครูเจติยาภิวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอนากลาง
081-8717848
พระครูโสภิตธรรมากร
เจ้าคณะอำเภอนาวัง
089-8425074
พระศาสนดิลก(ธ)
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ)
081-7290017
พระครูไพบุลย์พัฒนาทร(ธ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู(ธ)
087-2285461
พระครูโสภิตธรรมนาถ(ธ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสัง(ธ)
087-2225290
พระครูอรุณธรรมโมภาศ(ธ)
เจ้าคณะอำเภอนากลาง,นาวัง,สุวรรณคูหา(ธ)
089-5749971
นายสมเดช  มะลาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
087-2372310
ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ