Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ งานบำเพ็ญกุศล ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

งานบำเพ็ญกุศล ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานบำเพ็ญกุศล ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  โดยนายพศิน  โกมลวิชญ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ  ณ  วัดมหาชัย  อำเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู


ภาพ :ปรียา วงษ์ชมภู
ข่าว : ปรียา วงษ์ชมภู