Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗

วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา  ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพ :ปรียา  วงษ์ชมภู
ข่าว : ปรียา วงษ์ชมภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ