Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและพระวินยาธิการอำเภอเมือง พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและพระวินยาธิการอำเภอเมือง พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เมื่อวันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  คณะพระวินยาธิการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน ณ วัดประชาอุทิศ บ้านหนองสวรรค์  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพ :ปรียา  วงษ์ชมภู
ข่าว : ปรียา วงษ์ชมภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ