Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

ผู้ตรวจราชการ ฯ เข้าตรวจราชการและรับฟังผลการดำเนินงาน พศจ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่  ๐๑  สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท่านประสงค์  จักรคำ และคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน   ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ