Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

การจัดงานกิจกรรม"หมู่บ้านรักษาศีล5 ผู้ว่าพาเข้าวัด" อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการจัดงานกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผู้ว่าพาเข้าวัด” ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู,คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ,ผู้นำท้องที่,พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสุวรรณคูหา คณะผู้ปฎิบัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้