Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

การจัดงานกิจกรรม"หมู่บ้านรักษาศีล5 ผู้ว่าพาเข้าวัด" อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการจัดงานกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผู้ว่าพาเข้าวัด” ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู,คณะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น/สมาชิกสภาฯ,ผู้นำท้องที่,พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอสุวรรณคูหา คณะผู้ปฎิบัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ