Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

พิธีเปิดป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดศรีคูณเมือง อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู,คณะพระภิกษุสงฆ์ ,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดฯ

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ