Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

โครงการอบรมไวยาวัจกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุวิทย์ นนทวิศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบรรยายให้ความรู้ใน “โครงการอบรมไวยาวัจกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “ ให้กับไวยาวัจรกรที่ได้รับการแต่งตั้ง จากอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม ตำบลนางกลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ