Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5" อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

วันอาทิตย์ ที่ 18 ธ.ค. 59 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"สร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมี นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจัดขึ้นที่ วัดสว่างอารมณ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ในครั้งนี้ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการ จำนวน 3000 คน โดยประมาณ

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ