Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปี 2560