Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปี 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะฯ ปี 2560

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ