Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2560

วัน ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2560 ณ โรงเรียนดอนธาตุณรงค์วิทยา วัดดอนธาตุณรงค์ ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมี เพื่อถวายความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษา และด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีนายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 รูป/คน

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ