Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-Net

วัน ศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา B-Net กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น