Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมแก้ปัญหา ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอนากลางและอำเภอนาวัง

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น. นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมแก้ปัญหา ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอนากลางและอำเภอนาวัง โดยในเขตอำเภอนากลาง มีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จำนวน 2 วัด มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขออนุญาติใช้ที่ดินทางราชการทั้ง 2 วัด และในเขตอำเภอนาวัง มีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จำนวน 9 วัด มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด จำนวน 5 วัด ออกโฉนด 1 วัด และเข้าร่วมโครงการ ช่วยงานด้านป่าไม้ จำนวน 3 วัด