Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมแก้ปัญหา ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอศรีบุญเรือง

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมแก้ปัญหา ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและอำเภอศรีบุญเรือง โดยในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีวัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จำนวน 4วัด มติที่ประชุมเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ 2 วัด ชะลอการพิจารณา 1 วัด เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 วัด และในเขตอำเภอศรีบุญเรือง มีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จำนวน 11 วัด มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด จำนวน 7 วัด เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 วัด

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ