Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โดยในเขตอำเภอสุวรรณคูหา มีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จำนวน 21 วัด มติที่ประชุมเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ จำนวน 7 วัด เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 วัด เห็นชอบให้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด จำนวน 13 วัด.