Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ประชุมแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่พักสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา โดยในเขตอำเภอสุวรรณคูหา มีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้จำนวน 21 วัด มติที่ประชุมเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ จำนวน 7 วัด เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 วัด เห็นชอบให้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด จำนวน 13 วัด.

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ