Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

โครงการ “เฉลิมฉลองมหกรรมวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู

วัน อาทิตย์ ที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 19.00 น. พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี ในโครงการ “เฉลิมฉลองมหกรรมวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถวายพุทธบูชา น้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปริมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยมี นาย ธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการโดยประมาณ 1,300 คน โดยมี นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธี และปฏิบัติพิธี

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ