Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

โครงการ “เฉลิมฉลองมหกรรมวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู

วัน อาทิตย์ ที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 19.00 น. พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี ในโครงการ “เฉลิมฉลองมหกรรมวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อถวายพุทธบูชา น้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปริมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยมี นาย ธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการโดยประมาณ 1,300 คน โดยมี นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธี และปฏิบัติพิธี

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ