Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ นิเทศติดตามผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี จังหวัดหนองบัวลำภู

นิเทศติดตามผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี จังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561เวลา 09.00 น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.นภ และคณะ ออกนิเทศติดตามผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี จังหวัดหนองบัวลำภู ในเขต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ 1.วัดพิศาลรัญญาวาส (พระอารามหลวง) ต. หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 2.วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) ต. นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 3.วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ