Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการในจังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ