Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ พิธีพลีกรรมตักน้ำ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดหนองบัวลำภู

พิธีพลีกรรมตักน้ำ และพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 และพิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดศรีคูณเมือง ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมปฏิบัติงานศาสนพิธี เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำอภิเษก สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ