Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ บรรยายเรื่อง"ศาสนพิธี"แก่พระนวกะ ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บรรยายเรื่อง"ศาสนพิธี"แก่พระนวกะ ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"ศาสนพิธี"แก่พระนวกะ ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ