Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ โครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ" ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประจำปี 2562

โครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ" ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู และ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จัดโครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ" จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนาย เกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย พระราชวชิรธารดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ผู้แทนจากส่วนราชการ คณะครู วิทยากร และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ต ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ