Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home บริการสำนักพุทธฯ โครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ" ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประจำปี 2562

โครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ" ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู และ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จัดโครงการ "หนึ่งใจ....ให้ธรรมะ" จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนาย เกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย พระราชวชิรธารดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ผู้แทนจากส่วนราชการ คณะครู วิทยากร และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ต ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ