Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ ในพื้นที่ ๒ อำเภอ จำนวน ๓ วัด

เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ ในพื้นที่ ๒ อำเภอ จำนวน ๓ วัด ได้แก่ ๑ วัดป่านาไก่ (วัดป่าพิกุลทอง) ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ๒ วัดบูรพาสามคคี ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ๓ วัดศรีสุนทร ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ