Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ ในพื้นที่ ๒ อำเภอ จำนวน ๓ วัด

เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ ในพื้นที่ ๒ อำเภอ จำนวน ๓ วัด ได้แก่ ๑ วัดป่านาไก่ (วัดป่าพิกุลทอง) ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ๒ วัดบูรพาสามคคี ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ๓ วัดศรีสุนทร ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ