Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home

สนง.พศจ.นภ ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ณ หอประชุมสีหาราช วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ