Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home บริการสำนักพุทธฯ ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ เขตพื้นที่อำเภอโนนสัง

ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ เขตพื้นที่อำเภอโนนสัง

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ออกสำรวจ ตรวจสอบ เขตพื้นที่วัดร้างเพื่อการจัดประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง ทั้งสิ้น ๕ วัด ได้แก่ ๑ วัดโบสถ์เก่า (ร้าง) ต.กุดดู่ อ.โนนสัง ๒ วัดโนนธาตุ (วัดธาตุจอมศรี) ต.กุดดู่ อ.โนนสัง ๓ วัดบ้านหนองแวง (วัดศรีแก้ว) ต.กุดดู่ อ.โนนสัง ๔ วัดบ้านแห่ ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง ๕ วัดหนองปลาขาว(วัดศรีสมพร) ต.ปรางกู่ อ.โนนสัง โดยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากพระครูพิสิฐสีลานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอโนนสัง เมตตาให้ความอนุเคราะห์ เรื่องตำแหน่งพิกัดและเส้นทางในการเดินทางไปวัดร้างในเขตพื้นที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ