Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายธีรเดช จันทรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home บริการสำนักพุทธฯ ระชุมสัญจรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ระชุมสัญจรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมสัญจรผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑ โดยในครั้งนี้มีพระครูวิชัยธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง (ประธานฝ่ายการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู)เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ครู และบุคลากร โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา ต.นามะเฟือง อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ