Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home บริการสำนักพุทธฯ โครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๘) ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๘) ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๘) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร และในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปทุมธรรมาภิบาล เจ้าอาวาสวัดมหาชัย นำพระสงฆ์ในสังกัดวัดฯ ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ