Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผวจ.นภ.


นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผอ.พศจ.นภ.


นายธวัฒชัย ทองสุกนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ

ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

Home บริการสำนักพุทธฯ ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๓

ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๓

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ