Get Adobe Flash player

ผอ.พศ.


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด


นายชัยธวัช เนียมศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการ


นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home เเบบก่อสร้างวัด

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖๒ แห่ง เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ วัดสามัคคีชัย ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการในจังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...

ครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวโครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวโครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน นักเรียนและประชาชนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ณ วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอศรีบุญเรือง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในภาคเช้าเวลา ๐๗.๓๐น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ - สามเณร จำนวน ๒๐ รูป ในภาคค่ำเวลา ๑๘.๐๐น. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีเวียนเทียน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ วัดป่าโชติการาม ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

ศูนย์ฮอตไลน์ สนง.พศ
ตอน ซื้อสิทธิขายเสียง

ตอน โกงข้อสอบ

ตอน หัวหน้าพาโกง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ