ธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการและผู้แทนจากสถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖๒ แห่ง เข้าร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ณ วัดสามัคคีชัย ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู