พศจ.นภ.ตั้งศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


ชื่อ-ฉายา
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
พระราชปรีชามุนี
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
089-9424033
พระเมธีวชิรธาดา
รองเจ้าคณะจังหวัดฯ
081-1419844
พระอุดมคุณาภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัฯ
081-0501821
พระครูสิริคุณาธาร
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
087-2294996
พระครูวิชัยธรรมานุวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง
087-2142156
พระครูไพบูลย์สิริวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอโนนสัง
081-2628021
พระครูประจักษ์สีลคุณ
เจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา
081-2607159
พระครูเจติยาภิวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอนากลาง
081-8717848
พระครูโสภิตธรรมากร
เจ้าคณะอำเภอนาวัง
089-8425074
พระศาสนดิลก(ธ)
เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ)
081-7290017
พระครูไพบุลย์พัฒนาทร(ธ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู(ธ)
087-2285461
พระครูโสภิตธรรมนาถ(ธ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสัง(ธ)
087-2225290
พระครูอรุณธรรมโมภาศ(ธ)
เจ้าคณะอำเภอนากลาง,นาวัง,สุวรรณคูหา(ธ)
089-5749971
นายสมเดช  มะลาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
087-2372310