ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนก บาลี ประจำปี งบประมาณ 2562

ที่
ชื่อ-ฉายา
น.ธ.
ป.ธ.
วัด
ตำบล
อำเภอ
รหัสฯ
อบรมเมื่อ
ตำแหน่ง
1
พระครูศรีปริยัติวรากร
เอก
6
ดอนธาตุนรงค์
โนนสัง
โนนสัง
31140
2547
ครูบาลี
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ลำดับรหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษา (ไทย)ชื่อสถานศึกษา (E)ที่ตั้งวัด รหัสไปรษณีย์E-Mailเว็บไซด์โทรศัพท์
117039010701พิศาลรัญญาวาสPisanrunyawas137/9 ถ.พิศาลพัฒนา 39000 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
www.psw.ac.th/psr
0 4236 0170
    ต.หนองบัว  อ.เมือง     
127039010704วัดศรีสระแก้ววิทยาSrisakaew wi6aya school145/2 ถ.หนองบัวลำภู-โนนสัง39000  0 4200 0448
    ต.นามะเฟือง อ.เมือง    
137039010703วัดโพธิ์ชัยสมสะอาดWat phochai somsa Art175/3 ถ.วิจารณ์รังสรรค์39000  0 4236 0215
    ต.หนองบัว  อ.เมือง    08 1974 6554
647039050702สุวรรณารามวิทยาSuwannaramvittaya school19/3 ถ.พระไชยเชษฐา39270  0 4237 2121
    ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา    
457039020705วัดศิริบุญธรรมวิทยาWhatsririboonthamvittaya171/12 ถ.แสนศิริ ต.กุดดินจี่39350  08 6225 2720
   schoolอ.นากลาง   08 7953 8302
267039070706ดอนธาตุนรงค์วิทยาDonthatunarongwittaya156/1 วัดดอนธาตุนรงค์39140 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 0 4237 5104
    ต.โนนสัง อ.โนนสัง    
         

หมายเหตุ1 :  ตัวหน้ารหัสอำเภอ   1 :  ตัวที่ 2 ลำดับโรงเรียน
   

 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา

ที่

ชื่อ - โรงเรียน

นามผู้บริหาร

ตำแหน่ง

โทร.

1

พิศาลรัญญาวาส

- ว่าง

ผู้จัดการ


2

พิศาลรัญญาวาส

พระครูวินัยธรสมพร ปัญญาธโร

ครูใหญ่

089-5747289

3

ศรีสระแก้ววิทยา

พระราชรัตโนบล

ผู้จัดการ

087-2279770

4

ศรีสระแก้ววิทยา

พระครูอุดมธรรมภานี

ครูใหญ่

089-5769643

5

โพธิ์ชัยสมสะอาด

พระครูไพศาลกิตติวิมล

ผู้จัดการ

081-9746554

6

โพธิ์ชัยสมสะอาด

พระมหาบุญตา

ครูใหญ่


7

ดอนธาตุนรงค์วิทยา

พระสุนทรพุทธิธาดา

ผู้จัดการ

089-9424233

8

ดอนธาตุนรงค์วิทยา

พระครูศรีปริยัติวรากร

ครูใหญ่

042-375104

9

สุวรรณารามวิทยา

พระครูสุตวรคุณ

ผู้จัดการ

080-7437347

10

สุวรรณารามวิทยา

พระอธิการอภิชาติ อภินันโท

ครูใหญ่

088-4651177

11

ศิริบุญธรรมวิทยา

พระครูประจักษ์สีลสังวร

ผู้จัดการ

086-2310104

12

ศิริบุญธรรมวิทยา

พระมหาอรรถกร ธีรปปัญโญ

ครูใหญ่

086-2252720
 ทะเบียนครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 

ครูสอนสำนักเรียนจบ  ป.ตรีที่ตั้ง
53  รูป39  แห่ง10  รูป6  อำเภอ


 ทะเบียนพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่นามฉายาวุฒิวัดตำบลอำเภอตั้งปี
1พระราชวชิรธาดา -  พัชรกิติยาภาราม หนองหว้า เมือง -
2พระอุดมคุณาภรณ์น.ธ.เอก ป.ธ.3 รม.สว่างอารมณ์เมืองใหม่ศรีบุญเรือง2561
3พระครูศรีปัญญาวิสิฐน.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ.ศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลาง2561
4พระมหาอภิชาติ อภินนฺโทน.ธ.เอก ป.ธ3 ศษ.ม.สุวรรณารามสุวรรณคูหาสุวรรณคูหา2561
5