หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 0๙.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรในสังกัด ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยให้บริการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลโนนขมิ้น เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู