โครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร และในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) นำพระสงฆ์จากวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู